Mostvægt

Kvalitetsstandarder

Mostvægt

Mængden af sukker, der har udviklet sig i druesaften, er en vigtig indikation for modenheden. Dette betegnes som "mostvægt" og måles ved hjælp af et hydrometer, et termometer-lignende instrument, der har en gradueret skala, som sammenligner druesaftens specifikke tyngdekraft med vandets specifikke tyngdekraft ved 20 C. Denne måling udtrykkes i Tyskland i grader Oechsle (sammenlignelige målinger i andre lande omfatter Babo, Balling, Baumé og Brix). Ud fra denne måling kan man fastlægge vinens potentielle alkoholniveau, hvilket er et vigtigt kriterie for kvalitetskategori-klassifikationen - eksempelvis skal vine, for at kvalificere sig til en specifik kvalitetskategori, opnå en minimums mostvægt. Nedenstående tabel viser minimums mostvægtene set i relation til de forskellige kvalitetskategorier (=modningsniveauer).  

Geografiske og klimatiske faktorer influerer på vækstforholdene for druerne, og derudover er der for individuelle druesorter forskelle imellem, hvor tidligt eller sent de generelt modner samt hvor meget sukker, de har det med at udvikle. Som konsekvens heraf er der forskellige minimums mostvægte for forskellige regioner og druesorter for at sikre en overordnet, sammenlignelig standard, uagtet de naturmæssige forskelle. Kvalitetsorienterede vinproducenter stiler ofte efter at opnå højere mostvægte fra start, end hvad der er krævet ved lov. 

 

Minimum mostvægte

Qualitätswein: 51 - 72 
Hochgewächs: 60 - 70 
Kabinett: 70 - 82 
Spätlese: 76 - 90 
Auslese: 83 - 100
Eiswein / BA: 110 - 128 
TrockenBA: 150 - 154