Details

Nyheder

Tysk vineksport steg markant i 2021

02/03/2022

Eksporten af tysk vin er steget kraftigt i det forgangne år. Som Det Tyske Vininstitut (DWI) oplyser, nåede værdien af de eksporterede vine op på 357 mio. euro, hvilket er det højeste niveau i mere end 20 år (355 mio. euro i 2010).


I forhold til 2020 steg værdien af vineksporten med 29 procent og mængden af eksporteret vin med 27 procent til 1,2 millioner hektoliter. "Denne eksportvækst skal dog også ses på baggrund af den delvise lempelse af coronareglerne på mange eksportmarkeder og den ændrede forbrugeradfærd som følge af pandemien. Desuden er lagrene blevet fyldt op, siden de amerikanske straftoldtariffer ophørte i marts sidste år", forklarer DWI's administrerende direktør Monika Reule.

I 2021 blev der f.eks. modtaget flere ordrer fra Tysklands vigtigste vineksportmarked, USA. Mængden af tysk vineksport steg med elleve procent til 171.000 hektoliter og værdien steg med 24 procent til 65 millioner euro.

Kraftige værdistigninger gennem køb i det eksklusive vinmarked

De tyske vineksportører kunne også opnå kraftige værdistigninger på 62 procent til 23 millioner euro i Storbritannien. De nød godt af generelt flere køb af kvalitetsvin, især hos vinbutikkerne. Eksportmængden beløb sig til 89.000 hektoliter, hvilket svarer til en stigning i mængden på 17 procent i forhold til året før.

Den kombinerede vineksport til de nordiske lande Norge, Sverige, Finland og Danmark udviklede sig også positivt sidste år med en stigning på 15 procent i værdi og 12 procent i mængde. De udgør nu omkring en femtedel af den samlede vineksport i værdi og mængde.

Tysk vin får stadig et bedre omdømme

Den højeste gennemsnitspris blandt de 10 største vineksporterende nationer blev opnået i Kina. Med 5,19 euro pr. liter lå den et godt stykke over gennemsnitsprisen for al eksport på 2,95 euro pr. liter. Værdien af den tyske vineksport til Kina udgjorde 19 mio. euro i 2021, hvilket svarer til en stigning på 15 procent i forhold til året før.

I betragtning af de tyske vines voksende omdømme på mange vigtige udenlandske markeder er der for DWI's administrerende direktør Monika Reule gode chancer for, at den positive tendens i vineksporten vil fortsætte i år.

Vineksporten til Rusland vil sandsynligvis foreløbig være undtaget fra denne udvikling på grund af den betændte situation. Den har dog klaret sig meget godt i de seneste fem år. Siden 2017 er eksportmængden steget fra 9.000 hektoliter til 30.000 hektoliter og værdien fra to millioner til syv millioner euro. Som følge heraf steg den russiske markedsposition fra en 23. til en 15. plads på ranglisten over de vigtigste eksportlande for tyske vine.