Details

Nyheder

Vinproducenter fra Ahr er bekymrede over færre vinmarker og strukturelle ændringer

13/12/2021

Oversvømmelseskatastrofen i midten af juli i Ahr-området ramte de lokale vinbønder hårdt.


Få uger før den forestående høst stod de fleste af de ca. 50 vinproducenter uden noget tilbage. Nu er det lykkedes at få høsten ind fra de 562 hektar. Ikke desto mindre vil det tage år, før situationen bliver normaliseret, og infrastrukturen i Ahr-dalen er genoprettet.

Skader for et samlet beløb på 110 millioner euro

Dr. Knut Schubert fra Rhineland-Nassau Landbrugs- og Vinproducentforening rapporterede den 11. november til AGRA-EUROPE, at de samlede skader, der har ramt vinproducenterne, anslås til ca. 110 millioner euro. De beregnede skader for hver enkelt vingård varierer mellem 50.000 og 5 millioner euro, og de fleste virksomheder har lidt skader på langt over 500.000 euro.

De vinbønder, der er berørt af oversvømmelsen, er især bekymrede over den stigende knaphed på dyrkningsjord i området. Ti procent af vinmarkerne blev ødelagt eller alvorligt beskadiget, hvilket svarer til et samlet tab på ca. 40 hektar. De delvise skader i området, der hovedsageligt ligger på stejle skråninger og på foden af bakkerne, og som ikke vil kunne give noget udbytte i de kommende år, er på ca. 17 hektar.

"Det vil tage en længere periode, før der er fundet løsninger", lyder vurderingen fra distriktsforeningens leder. Baggrunden er omklassificeringen af oversvømmelsesområderne, som vil fjerne flere hektar vinmarker i lavlandet. I fremtiden vil vindyrkning kun i begrænset omfang og på visse betingelser være mulig på de tilstødende steder. Desuden vil eventuelle nye udpegninger af erstatningsarealer konkurrere med områder til boligbyggeri og med områder til tilbageholdelse af potentielle oversvømmelsesområder.

Strukturændringer fremskyndet

Desuden er det nødvendigt med jordfordelingsprocedurer i oversvømmelsesområdet for at kunne fungere fornuftigt i fremtiden. I nogle distrikter er området især præget af små grunde. Af de ca. 50 vinbønder, der producerer deres egne druer, og de 15 virksomheder, der primært leverer druer, vil to af dem sandsynligvis gå konkurs. Nogle af de drueproducenter, der leverer til kooperativerne, og som blev alvorligt skadet af oversvømmelserne, vil sandsynligvis fremskynde lukningen af deres virksomheder med et par år. Dette vil fremskynde strukturændringen.

Kvalitetsårgang

Trods alle vanskelighederne blev årets druehøst i Ahr-dalen gennemført med succes. Vinproducenterne fik bred støtte og hjælp fra hele Tyskland. Regionalforeningen Ahrwein e.V. støttede vinproducenterne ved at koordinere de frivillige (høst)hjælpere og fundraising samt ved at yde organisatorisk støtte til den nyoprettede forening "AHR - A wine region needs help for rebuilding e.V." og projektet #flutwein. En central byggesten for at muliggøre druehøsten var også den nødhjælp, der blev udbetalt til vinbønderne fra fonde og fonde fra landboforeningerne, som blev investeret og brugt direkte af vinbønderne.

Varierende høstmængder

Selve druehøsten viste sig at være meget heterogen, afhængigt af vinmarkens beliggenhed. Nogle vinproducenter rapporterede om betydelige tab, mens andre, herunder kooperativerne, var tilfredse med resultaterne. Ifølge Schubert har de dårlige vejrforhold i år, oversvømmelseskatastrofen og de plantebeskyttelsesforanstaltninger der ikke blev gennemført fuldt ud, haft en stor indvirkning på høstmængderne.

Han anslår, at der i alt blev høstet omkring 35.000 hektoliter i Ahr-regionen. Vinproducenterne i Ahr er meget tilfredse med kvaliteten af de høstede druer. De sene sommertemperaturer havde forbedret årgangen, og vinproducenterne havde ingen problemer med syreniveauet i år. De forventer kraftigt, frugtige vine. Desuden er der nok druer til at fremstille en af regionens specialiteter, "Blanc de Noir" - fremstilling af en let vin af røde druer.